Beyaz yakalı dünyasındaki yöneticilerin büyük bölümü, henüz pazar araştırması ile pazarlama araştırması arasındaki farkı tam anlamıyla kavrayabilmiş değil. Şöyle ki, eğer araştırmanız belirli bir hedef kitleyle sınırlandırılmışsa ve bu hedef kitlenin davranışlarıyla ilgili derinlemesine bir araştırma yapmanız gerekiyorsa bu, pazar araştırmasıdır.

Pazarlama araştırması ise pazar araştırmasını da kapsamakla birlikte çok daha geniş bir müşteri yelpazesine dayalı olarak yürütülür. Aynı zamanda, yeni ürün araştırmaları ve dağıtım yöntemlerine dair bilgi toplamak istiyorsanız da pazarlama araştırması yapabilirsiniz. Son olarak aradaki farkın daha iyi anlaşılabilmesi için; pazarlama araştırmasının pazar araştırmasının aksine yalnızca hedeflenen müşterilerin kim olduğuna dair bilgi toplamak amacıyla yapılmadığını, bununla birlikte bir şirketin pazarlama sürecinin araştırılmasıyla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Pazarlama Araştırmasının 3 Temel Avantajı
Pazarlama araştırması sayesinden pazarlama stratejilerinizi çok daha doğru bir şekilde yönlendirmenizde faydalı olacak verileri elde edebilir ve pazarlama hedeflerinize çok daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabilirsiniz. Pazarlama araştırmasının size sağlayacağı diğer avantajlar ise şu yöndedir;

İletişimi Güçlendirir: Edindiğiniz bilgiler ile mevcut müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle aranızdaki iletişimi kuvvetlendirmenizi sağlar.

Fırsatları Belirler: Pazarlama araştırması size fırsatların nerede olduğunu gösterir ve yalnızca üst düzey fırsatların değil aynı zamanda kolay bir şekilde fırsata çevirebileceğiniz durumları da fark etmenize yardımcı olur.

Riskleri Düşürür: Riskleri azaltmanızda size yardımcı olacak detaylı bilgiler sağlar.

Pazar araştırması yapmaktaki temel amaç ürününüzün piyasadaki ömrü ve karlılığı üzerindeki riskleri azaltmaktır. Bir işe girişirken karşılaşabileceğiniz riskleri azaltmak için pazar araştırması ile ilgili olarak:

Pazar araştırması nedir?
Pazar araştırması türleri nelerdir?
Pazar araştırmasında hangi sorulara yanıt bulmalısınız?
Pazar araştırması yapmak için kendiniz hangi araçları kullanabilirsiniz?
sorularına yanıt arayacağız. Haydi başlayalım.

1. Pazar araştırması nedir?
Pazar araştırması (potansiyel) müşterilerinizin; tüketim alışkanlıklarını, tercihlerini, fiyatlara yaklaşımını düzenli olarak belirli veriler üzerinden takip ettiğiniz bir süreçtir. Pazar araştırması sayesinde ürününüzün potansiyel pazarı hakkında veriler toplar ve en iyi şekilde sunmak için zemin hazırlarsınız.

2. Pazar araştırması türleri nelerdir?
Pazar araştırmaları; şirkete, sektöre ve ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir. Ben burada genel olarak pazar araştırmalarını nasıl sınıflandırabiliriz.

Kantitatif (Nicel) Araştırmalar
Nicel araştırmalar şaşırtıcı olmayacak şekilde “sayılabilir veriler” üreten pazar araştırmalarıdır. Sektöre ve ürüne göre belirlenmiş soru formları yardımı ile yapılan araştırmanın hedefi istatistik biliminin yardımı ile işlenebilecek sayısal veriyi toplamak ve buradan anlamlı sonuçlar çıkarmaktır.

Bu araştırmalara:

Yüz yüze görüşme
Telefonla görüşme
İnternet üzerinden görüşme
Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri (CATI)
Bilgisayar destekli kişisel görüşmeler (CAPI)
örnek gösterilebilir.

Kalitatif (Nitel) Araştırmalar
Nitel yöntem daha küçük bir örneklemle derinlemesine sonuçlar çıkarmaya yarayan araştırma yöntemidir. Nitel yöntem ile işlenebilir büyük veriler yerine, küçük gruplardan içgörüler (insights) elde etmek hedeflenir.

Bu araştırmalara:

Davranış araştırmaları
Odak grup araştırmaları
Derinlemesine mükalatlar
Projektif teknikler
örnek gösterilebilir.
3. Pazar araştırmasında hangi sorulara yanıt bulmalısınız?

Bir pazar araştırmasının açık bir hedefi olmalı. Bu hedefi nasıl belirlerseniz belirleyin bir pazar araştırmasında iki ana başlıktaki sorulara cevap aranır.

Müşterileri Anlamak
Müşteriler neye ihtiyaç duyuyor?
Bu ihtiyaç için ödeme yapmaya hazırlar mı?
Bu ihtiyaç ile ilgili hangi tercihlerde bulunuyorlar (renk, ebat, kampanya, fiyat politikası vb.)?
Hangi mesajlar onlara daha yakın?
Hangi hizmet(ler)i bekliyorlar?
Arkadaşlarına ürününüzle ilgili neyi neden anlatıyorlar?
Riskinizi azaltmak
Pazar büyüklüğünüz nedir?
Kim ödeme yapacak? Gerçek müşteriniz kim?
Hangi tasarımı daha iyi satış yapmanızı sağlar?
Reklam planlarınızdan hangi mesajı alıyorlar?
Bir takım ek ücretsiz hizmetler gerekli mi?
Beni kim tavsiye edecek?
4. Pazar araştırması yapmak için kendiniz hangi araçları kullanabilirsiniz?
Yeni bir ürünü pazara sunmadan ya da ürününüzde değişikliğe gitmeden önce aşağıda yer alan araçlar yardımı ile pazar araştırması yapabilirsiniz.

1. Google Insight Databoard

Google’ın bu hizmetinin Türkçesi bulunmuyor. Fakat özellikle online ayağı olan bir iş yapacaksanız Google tarafından muhtelif kaynaklardan toplanan bu verilere mutlaka bakmalısınız. Herhangi bir pazar araştırması etkinliğinde bulunmadan bir takım verilere buradan ulaşabilirsiniz.

2. Google Docs – Forms

Google Forms, Google’ın hazırladığı ofis uygulamalarının bir parçası olarak geliyor. Forms yardımı ile potansiyel ya da mevcut müşterilerinize sorular yöneltebilir ve yanıtlarınızı bir tabloda biriktirebilirsiniz. Bu ücretsiz uygulamayı hedefinize göre nicel ya da nitel araştırmalar için kullanabilirsiniz.

3. SurveyMonkey

Ücretli ve ücretsiz planları bulunan Surveymonkey, derinlemesine araştırmalar yapmak için güçlü bir araç. Derinlemesine araştırmalar yapmak müşterilerinizin alışkanlıklarını ve pazarınızı çok daha kolay anlamanızı sağlar.

4. Typeform

Mobil uyumlu olarak çalışan Typeform ile web sayfanızı görüntüleyenlere, tek seferlik ve imajlar yardımı ile seçim yapıp, cevaplayabilecekleri sorular yöneltebilirsiniz. Böylece müşterilerinizin yönelimlerini zorlanmadan ölçebilirsiniz.

5. Getsitecontrol

Eğer sunacağınız ürün ya da hizmet için henüz bir web sayfası hazırlamadıysanız, ürününüz ve hizmetiniz için hazırlayacağımız bir Karşılama Sayfası (Landing Page) ile hem ürününüzün tanıtımını yapabiliriz hem de potansiyel kullanıcılarınızdan pazar araştırması verisi toplayabiliriz.